Ekipažų Valdymo Sistema

Ekipažų Valdymo Sistema
 
Tai sistema skirta ekipažams valdyti, stebėti jų buvimo vietą, keistis informacija tarp ekipažų ir apsaugos pultų, operatyviai perduoti pavojaus pranešimus į ekipažus. Sistema sudaryta iš trijų dalių: serverio, operatorių programos, kuri naudojama apsaugos pulte, ir ekipažų programos, naudojamos planšetiniuose ekipažų automobilių kompiuteriuose. Programa pulto operatoriams perduoda pavojaus pranešimus ir rekomenduoja, kuriuos ekipažus siųsti. Perdavus šiuos pranešimus ekipažui, sistema seka pavojaus pranešimų vykdymo eigą. Taip pat sistema seka ekipažų darbo kontrolę, jų buvimo vietą, nesankcionuotus pasišalinimus ir pan. Ekipažas gauna informaciją apie skubų pranešimą, informaciją apie atsakingus asmenis objekte, privažiavimų schemas ir kitas nuotraukas, susijusias su objektu, vykdoma paieškos funkcija žemėlapyje iki skubaus pranešimo.
 
Pagrindinės savybes:
 
 
  Pavojaus pranešimų perdavimas ekipažams, informacijos keitimasis tarp pulto ir ekipažų.
 
 
Nuotraukų, detalių duomenų apie pavojaus pranešimus perdavimas į planšetinį kompiuterį, esantį ekipažo automobilyje.
 
 
  Ekipažo darbuotojų darbo grafiko kontrolė.
 
  Rekomendacija, kurį ekipažą siųsti į pavojaus pranešimo vietą.
 
  Ekipažų buvimo vietos stebėjimas žemėlapyje, duomenų apie jų judėjimą kaupimas ir istorijos peržiūra.
 
  Ataskaitų apie pavojaus pranešimus ir jų vykdymą pateikimas.
 
  Sistema veikia Windows aplinkoje stacionariuose ir planšetiniuose kompiuteriuose.
 
  Duomenims kaupti naudojama MS SQL duomenų bazė.