Monas MS - Apsaugos Pultų Monitoringo Sistema

Monas MS  - Apsaugos Pultų Monitoringo Sistema
 
Tai programinė apsaugos pultų įranga, skirta priimti, apdoroti ir kaupti informaciją apie saugomus objektus ir pranešimus iš jų. Sistemos saugumui užtikrinti programa kuria periodines duomenų bazės kopijas, kurios greitai leidžia atkurti pulto darbą sistemai sugedus. Sistema sukurta pagal server-client principą. Vienu metu joje gali dirbti daug vartotojų, kurie gali būti prisijungę iš vietinio tinklo arba nuotolinių darbo vietų TCP / IP ryšiu. Ekipažų valdymo modulis leidžia vykdyti ekipažų kontrolę, stebėti juos žemėlapyje, operatyviai perduoti pavojaus pranešimus, peržiūrėti važiavimo istorijas.
 
Pagrindinės savybes:
 
 
  Daugiavartotojiška sistema.
 
 
WEB technikų modulis leidžia keisti objekto nustatymus, matyti gaunamus pranešimus darbuotojui, dirbančiam objekte. Modulio privalumas – objekte esančiam darbuotojui jis leidžia keisti duomenis ir matyti jį pasiekiančius pranešimus. Naudojantis planšete ar telefonu, galima matyti ir atlikti pakeitimus iš bet kurios vietos, kur yra interneto ryšys.
 
 
  Veikia MS SQL duomenų bazės pagrindu.
 
  Kuria periodines duomenų bazės kopijas, leidžiančias greitai atkurti pulto darbą, jei sistema sugenda.
 
  Veikia TCP / IP tinkle.
 
  Priima pranešimus pagal daugelį standartinių protokolų (Surgard, SIA, 4+2, Monas2, Monas3, Visonics).
 
  Apdoroja 400 pranešimų per sekundę.
 
  Pranešimus priima COM prievadais ir TCP / IP.
 
  Seka saugojamus objektus ir ryšį su jais.
 
 
Ekipažų valdymo modulis leidžia vykdyti ekipažų kontrolę, stebėti juos žemėlapyje, perduoti skubius pranešimus, peržiūrėti važiavimo istorijas.
 
 
  Skubių pranešimų ataskaitos leidžia skirtingais pjūviais gauti išsamias ataskaitas.
 
  SMS siuntimas modemu arba SMPP protokolu.

Programos vaizdai